Recent toegevoegd

Extra onder uw aandacht

Introductie messiaanse gemeenten

Introductie messiaanse gemeenten


Lees verder
Documentary T4 and Abortion

Documentary T4 and Abortion

Michael van der Mast of the Dutch pro life organisation Schreeuw om Leven (Cry for Life) visited in 2011 in Berlin the memorial plaque at Tiergartenstrasse 4, where the headquarters of the T-4 programm was located. (part 1) He also visited the T4 exhibition center at the T-4 institution 'Sonnenstein' in Pirna, near Dresden in Germany. (part 2) In Auschwitz impressed by the horror of this T-4 crime, he explained the link between the T-4 discrimination and selection programm of German citizens and the killing in our societies today of unwanted unborn human beings through abortion, often legally permitted, calling to repent and stop abortion as a crime against humanity.
Lees verder
Hinnom Vallei - Jeruzalem: De Stad in de Vallei?

Hinnom Vallei - Jeruzalem: De Stad in de Vallei?

De Hinnom-vallei in Jeruzalem schreeuwt nog steeds de verhalen van Leven, Dood, Hel en Verlossing uit. We bestrijken de drie valleien van Jeruzalem, Gods oorspronkelijke plan voor deze vallei als grens tussen Juda en Benjamin, het gebruik ervan voor het offeren van kinderen aan de god Moloch, hoe het synoniem werd met de hel, het gebruik ervan om water uit Bethlehem en zijn bestemming vandaag en in de toekomst over te brengen, en de les die het voor ons allen draagt.
Lees verder
BR244 Bijbelmarathon juli 2015

BR244 Bijbelmarathon juli 2015

Verslag Bijbelmarathon 2018: Hoe overweldigend uitnodigend klinkt het aanbod van genade We begonnen de Bijbelmarathon 2018 op 19 september op Jom Kipoer: de grootste feestdag voor de Joden. Het is ook de grootste feestdag door God ingesteld, één van de drie grote feesten in Levticus 23. We lazen dan ook de eerste dag Hebreeën. Geweldig hoe de schrijver uitlegt dat Jezus onze grote Hogepriester van het nieuwe verbond is tot in eeuwigheid.
Lees verder
Van zoeken naar zekerheid

Van zoeken naar zekerheid

Douwe Tiemersma over schepping en evolutie bij de VEG in Hilversum op 10 april 2018.
Lees verder
Prof. dr. Mart-Jan Paul over schepping en evolutie

Prof. dr. Mart-Jan Paul over schepping en evolutie

Prof. dr. Mart-Jan Paul spreekt over schepping en evolutie bij de VEG in Hilversum op 10 april 2018. Prof. dr. Mart-Jan Paul Geb. in 1955. Studie theologie in Leiden, promotie in 1988. Docent EH in Amersfoort (1979-1989) Hervormd predikant (1989-2001) Docent CHE in Amersfoort (2001-heden) Deeltijdhoogleraar ETF te Leuven (2002-heden) Eindredacteur Studiebijbel Oude Testament (2002-heden) Website: www.
Lees verder

KORT NIEUWS

De Bijbel. Hoe oordeelt de geschiedenis erover.

Een 12 delige documentaire over de historische betrouwbaarheid van de Bijbel v.s. de koran.
Klik hieronder om de film te starten

We gaan in een aantal programma's op bezoek in het British Museum in Londen samen met de bekende Bijbelkenner Jay Smith en de Iraanse voorganger Sasan Tavassoli en een aantal Iraanse studenten om verbaasd te staan over de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. Ook zal Jay Smith vanuit de Bijbel en de Koran uitleggen waarom de Bijbel de betrouwbare getuige is van de openbaring van God aan de mensen en de wereld alzo lief had, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Deze serie programma's wil aanmoedigen om zelf de Bijbel ter hand te nemen en door lezen en herlezen te ontdekken dat deze openbaring van God zelf de enige weg en de waarheid en het leven is voor nu tot in eeuwigheid. Nu Israël door de omringende moslim landen en internationaal onder zware druk staat is van groot belang dat we kennis nemen van de vele Bijbelse profetieën voor deze laatste tijd want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie zoals Openbaring 19:10 zegt.