< Terug

Chambre Numero Six - Kamer nummer zes

Togo, een land in Afrika. Een land waar 60% van de meiden rond de 15 jaar al een abortus heeft gehad. Illegaal omdat abortus daar verboden is. Adjete Wilson, getrouwd met Ellen wonen in dit West afrikaanse land. Adjete maakt documentaires voor jongeren. Met deze aangrijpende video wordt ingespeeld op het enorme probleem. Een leerkracht heeft een relatie met een student en zij raakt zwanger. Hij regelt een illegale abortus in een willekeurige hotelkamer. Er moet contant worden afgerekend. Deze video roept vele vragen op bij jongeren en na het zien van de video komen de gesprekken los. Hulp na een abortus wordt zo heel belangrijk voor deze jongeren in Togo.

Hulp Nodig: www.erishulp.nl