< Terug

BR099 - Om Sions wil zal Nederland niet zwijgen

29 min. Op donderdag 17 juni 2010 vond in Den Haag een maifestatie plaats onder het motto:“Om Sions wil zal Nederland niet zwijgen”. Het was een reactie op de valse en onjuiste berichtgevingen naar aanleiding van de “Bevrijd Gaza” vloot, die de legale blokkade voor de kust van Gaza wilde doorbreken. De confrontatie werd op het schip ”Mavi Marmara” geleid door activisten en terrorristen. Ondanks de bemoeienissen van terroristische organisaties als IHH, Al Quada en de Hamas stond de wereld op zijn kop. De pro-Palestijnse beweging met Gretta Duisenberg voorop stond direct op de barricades om het op te nemen voor de zogenaamde vredesactivisten. Deze aggressieve demonstratie werd terecht door de ME de kop ingedrukt. De Pro Israël manifestatie verliep daarentegen zeer vredig en zonder enig probleem. Wat een tegenstelling. Als sluitstuk werd door Sara van Oordt een officiël steunbetuiging voorgelezen en overhandigd aan de ambassadeur Harry Kney-Tal.

Pro Israël Manifestatie: U kunt 35 minuten lang kijken naar de Pro Israël Manifestatie met veel interviews, o.a. met, Joël Voordewind van CU, Drs. Menno de Bruyne van SGP, Mr.C.G. van der Staaij van SGP, Wim Kortenoeven van PVV en CIDI, Drs. L.P.Dorenbos van Stg.Schreeuw om Leven, Karel van Oordt van Christenen van Israël, , Mogtar en Sifra Essid van Cornerstone Ministries, Farshid Seyed Mehdi van 222Ministries, Drs.Jan van Barneveld, en vele anderen.