< Terug

BR170 - De wereldwijde vloed boekbespreking - tjarko Evenboer

Wat zeggen de oudste geschriften op aarde over onze oorsprong?

Zijn er gebeurtenissen die we op alle continenten en onder alle volken terugzien in mythen? Op deze vragen geeft De Wereldwijde Vloed antwoord. Tjarko Evenboer deed jarenlang onderzoek naar volksgeschiedenis, mythologie en heilige geschriften. Zijn conclusie: op alle werelddelen spreken de volken over een schepping, een paradijs en een zondeval, over een wereldwijde vloed en zelfs over een bovennatuurlijke taalverwarring. Dat wat Genesis beschrijft, lijkt daarmee de universele oer geschiedenis van de mens te zijn. 

BOMEN, SLANG & ZONDEVAL
Opvallend veel volken geloofden dat het eerste mensenpaar in een paradijs leefde met twee bomen. Veel mythen beweren zelfs dat de eerste man en vrouw uit de bomen voortkwamen. Verdere ingrediënten die volken noemen: een slang, een zondeval en de intrede van de dood.

NOACH IN MYTHENWie was de persoon die de Chinezen Nüwa noemden, de Egyptenaren Nu, de oude Indiërs Manu, de oude Germanen Noe en volken in Zuidoost-Azië Nuah? Volgens de oude overleveringen was hij de overlevende van de vloed en de voorouder van alle mensen.

Bezoek de website van “De wereldwijde VLOED” en bestel het boek.

Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Gideon.