< Terug

BR244 Bijbelmarathon juli 2015

Verslag Bijbelmarathon 2018:
Hoe overweldigend uitnodigend klinkt het aanbod van genade

We begonnen de Bijbelmarathon 2018 op 19 september op Jom Kipoer: de grootste feestdag voor de Joden. Het is ook de grootste feestdag door God ingesteld, één van de drie grote feesten in Levticus 23. We lazen dan ook de eerste dag Hebreeën. Geweldig hoe de schrijver uitlegt dat Jezus onze grote Hogepriester van het nieuwe verbond is tot in eeuwigheid. Geweldig hoe Hebreeën 4:18 en 10:19 ons toeroepen dat we met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon der genade.

Bekijk ook de korte reportage op AD.nl

En zo klonk drie dagen lang van 9 tot 5 uur vrijmoedig het woord over Hilversum. En God zegt zelf dat het woord doet wat het wil en nooit ledig zal terugkeren. Ons Bijbelmarathon kampement stond op het Marktterrein, centraal in Hilversum. En was ook Messias Jezus niet de meeste tijd predikend op het Tempelplein en trok hij niet al predikend het land door! We hoorden elkaar zo in de open lucht lezen en werden er zelf door bemoedigd. Het was een komen en gaan, elk kwartier wisselden de lezers elkaar af.

Jan van Montfrans en ik baden het Elia gebed, zoals Jan het uitdrukte, dat het mooi droog weer zou zijn. Twee dagen ging het goed maar voor de derde dag werd code oranje afgegeven. Schiphol lastte 100 vluchten af. Het was 21 september en de herfst sloeg stormachtig en regenachtig toe. We zagen geen kans om onze parasol overeind te houden en René durfde het geluid niet aan te sluiten. Martin Penning opende en las Jesaja 6 en droeg de dag op. Bert van ‘t Veer begon en las Efeze in dit barre weer.

Wat later brak even de zon door de wolken en links klaarde de lucht steeds meer op en verjoeg regen en wolken en een stralende zon stond aan de blauwe hemel! De wind gaf het echter de rest van de dag niet op, maar de hele dag klonk het woord van God. De Jezus Redt auto van ‘Vissers van Mensen’ kwam met een team met Ariel als chauffeur. Hij was helemaal enthousiast toen Remco zijn foto liet zien in het verslag van het Ref.Dagblad.

Het was verrassend hoe de mensen van de Bijbelschool Gospel for Europe uit Hilversum donderdagmiddag onze gelederen kwamen versterken onder de dynamische leiding van Martin en Jeanet Penning en Leander Janse. Ze verspreidden zich en flyerden mee. Student broeder Bolhuis las Jesaja 53 en 54 en zijn vrouw Jesaja 55. Onder de indruk vertelde hij dat de tekst die hij in hoofdstuk 54 las “dat we onze tentpinnen wijd moeten zetten”, precies de tekst van hun roeping was en waarom ze nu samen de Bijbelschool volgden. Misschien moesten de studenten wel komen juist om hen te bevestigen in hun roeping. Ik werd er tenminste heel blij van. Hun grote verlangen is om jonge mensen te dienen die al zo vroeg verleid worden om van het rechte pad te gaan.

Iris van het Algemeen Dagblad kwam om voor AD.nl een film te maken. Zie AD.nl. Zie ook Brinktv.com voor een film van een eerdere Bijbelmarathon. We nodigden ook Iris uit een keuze voor Jezus te maken. Een grote vraag zei ze, waarover ze na moest denken. Een journaliste van het Reformatorisch Dagblad schreef een hele pagina met daarbij een grote foto. Met Radio 538 had ik een life item: ik las een paar verzen over de Goede Herder uit Johannes 10 en toen de interviewer zei zelf nog nooit een stukje gelezen te hebben, daagde ik hem uit dat te doen.  Geweldig om te zien dat de Bijbelmarathon ook via de media bekend wordt. Ook op onze eigen website www.woonbijbel.nl waar ook een video staat van onze Bijbelmarathon van enkele jaren geleden. Zie ook www.brinktv.com.

Woensdag, marktdag, was het druk. Daarna was het minder. Voorbijgangers keken soms argwanend, soms negatief, anderen staken positief de duim omhoog, een broeder in een vrachtwagen toeterde. De burgemeester informeerde of wij zo tevreden waren. Heel Hilversum zag dat de Bijbel gelezen werd. De geest onder elkaar was bemoedigend. Er waren lezers uit verschillende kerken. Op vrijdag, de derde dag ontmoette Jan na 28 jaar een vriend uit zijn bekeringstijd in Amsterdam. Deze man dankte voor de invloed die Jan op hem had gehad. Ze spraken af om een keer bij te praten.

Het was indrukwekkend om het laatste Bijbelboek Openbaring te lezen. Hoe concreet worden wij toegesproken in de 7 brieven aan de gemeenten in Klein Azië. Krachtig en enthousiast lazen broeder en zuster Kaper: het Lam heeft overwonnen, halleluja. Wim Nelisse las dat het Babel van de hoer in één uur zal vallen. Willy las het slot dat ‘ieder die dorst heeft mag komen om het water des levens om niet te nemen. Amen.’

Remco had ‘s morgen al een heerlijke taart gebracht maar nu kwam zijn vrouw Lelia ter afsluiting een heerlijke hartige taart en een grote schaal met hartige hapjes brengen. Je zou alleen daarom al een marathon organiseren! Dankbaar sloten we de Bijbelmarathon 2018 af met persoonlijk gebed en het Onze Vader en het lied ‘Looft de Here mijn ziel en alles wat in mij is zijn Heilige naam’
Gerard die altijd helpend klaar stond, had al heel veel opgeruimd. Jan gaf me de volle leeslijsten en sprak al over 2019.


We lezen nu elke dag thuis door zie het Bijbelplan in de Bethelbode en de website
woonbijbel.nl knierevolutie.nl brinktv.com
[email protected], 06-5119 9125

19, 20 en 21 september 2018 driedaagse Nationale Bijbelmarathon in Hilversum

We gaan de Nationale Bijbelmarathon weer starten. Meer dan 30 jaar geleden zijn we er mee begonnen: 80 uur non-stop de Bijbel lezen. Dag en nacht. De hele Bijbel lezen. Een geweldige ervaring. We hebben dat gedaan op de Dam in Amsterdam, voor de C&A en op de Groest in Hilversum, in Rotterdam en in Leeuwarden. We kunnen er een boek over schrijven. Geweldig om met zoveel christenen en kerken samen te werken.

Drie dagen Bijbelleesmarathon op het marktterrein bij restaurant Mout
19, 20 en 21 september 2018 is er weer een driedaagse Nationale Bijbelmarathon in Hilversum. Deze keer van 9.00 uur ‘s morgens tot 17.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. We staan op het Marktterrein, in de buurt van Restaurant Mout.
Iedereen kan zich voor deze Bijbelmarathon inschrijven en een leesblok van minimaal 15 minuten voor zijn of haar rekening nemen. Kerken en lezers worden opgeroepen om deze Bijbelmarathon met gebed te omringen.
Op onze website Wonen in het Woord, woonbijbel.nl, willen we iedereen motiveren om de Bijbel (weer) (meer) te gaan lezen. Elke dag een stukje en in twee jaar de hele Bijbel!

Iedereen is uitgenodigd
De eerste dag van deze Bijbelmarathon, 19 september, valt samen met Jom Kipoer, de Bijbelse feestdag in Leviticus 23, de Grote Verzoendag. Op het moment dat Messias Jezus aan het kruis de woorden sprak “Het is volbracht” en zijn geest gaf en stierf, scheurde het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. We willen deze eerste dag dan ook in het teken zetten van de Bijbelse vervulling van Jom Kipoer: Messias Jezus heeft zijn leven gegeven voor de verzoening van onze zonden op het kruis van Golgotha. Iedereen is uitgenodigd om in te gaan op de uitnodiging van Jezus om hem te volgen. Wij mogen nu leven in de verwachting van de spoedige wederkomst van Jezus, zoals de Bijbel het aangeeft.

Gebed
Wij bidden dat we op de knieën gaan nu ons land zo diep gevallen is en een morele patstelling in politiek en samenleving ons land steeds meer bedreigt en beheerst. Doe het woord van God weerkeren in ons land. Uw woord gaat open op vele kansels. Zegen de gemeenten. Doe ons naar elkaar omzien. Laat de liefde heersen. Red hen die ten dode wankelen vanaf de moederschoot tot aan de natuurlijke dood. Stop abortus. Doe ons omzien naar weduwen en wezen in hun druk, dat is redelijke eredienst zoals de Bijbelschrijver Jacobus zegt in Jacobus 1:27. Kom spoedig Heere Jezus, ja kom spoedig. Ja, Ik kom spoedig. Amen (Openbaring 22). Dank U wel dat uw woord weer klinkt op de straten van Hilversum. Amen.

Wees welkom
Wees welkom op de Bijbelleesmarathon 19, 20 en 21 september 2018 van 9.00 uur tot 17.00 uur (donderdag tot 20.00 uur) op het Marktterrein bij Restaurant Mout. Luister, heb een gesprek of een gebed, krijg een Bijbel of boek.

Informatie
Bel Jan van Montfrans voor deelname aan de Bijbelmarathon in Hilversum: 035-642 1220
Bel of mail L.P. Dorenbos voor meer informatie: 06-5119 9125, [email protected]
woonbijbel.nl knierevolutie.nl brinktv.com