< Terug

De Priesterlijke zegen

Heeft u wel eens gehoord van Wilson's Arch, de Boog van Wilson? Als u met uw gezicht richting de Klaagmuur staat, dan ziet u links in de hoek een ingang naar de Boog van Wilson, waar nu een Joodse Bibliotheek is gevestigd.In deze bibliotheek hebben wij een unieke column opgenomen, waar Bert Dorenbos voorleest uit een van de Joodse gebedenboeken, de Aschko Siddur. Bert leest over de Priesterlijke Zegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit: Bijbelse Plaatsen:

Hier ziet u twee van genoemde bogen vanaf het tempelplein.Over deze bogen liep een brede  weg die de tempelberg verbond met de Sionsberg. Hij is hier geel getekend en komt uit bij het paleis van de Hasmonieeen.De brug liep over de Benedenstad.Die brug verbond dus de Sionsberg met de berg Moria (tempelberg) en de stad van David op de Ofel, die als een wormvormig aanhangsel te vinden is onder de tempel op het kaartje dat u hieronder ziet.
 

 

 

Een van de interessantste delen van de Klaagmuur vind ik de zogenoemde Wilson’s Arch in het mannengedeelte van de muur. Als u bij de Klaagmuur  bent moet u daar beslist eens gaan kijken. Het is een boog die genoemd is naar een Brits officier, die hier in de vorige eeuw onderzoek heeft gedaan naar de muren. Het is de onderkant van een van de bogen van de toegangsbrug van het westen naar  het tempelcomplex. Elke boog omspande 12,6 meter! Wat was namelijk het geval?


Van Moriaberg naar Sionsberg
Als je van de berg Sion naar de berg Moria moest reizen of omgekeerd, moest je altijd  eerst het ‘Kaasmakersdal’ of Tyropoeon oversteken. Dat dal was vroeger heel diep, net als het Kidrondal aan de andere kant van Jeruzalem. Dat diepe dal lag tussen de Benedenstad en de Bovenstad in. In de Bovenstad bevonden zich het  hogepriesterlijk paleis, het paleis van Herodes en in dat paleis was ook de rechtszaal waar Jezus voor Pontius Pilatus verscheen. Dat was zeker niet de burcht Antonia, zoals men vroeger meestal aannam.

 Als je in de tijd van Jezus uit het westen kwam en je wilde de tempel bezoeken, moest je ook dit diepe dal oversteken. Maar toen was dit mogelijk via een schitterende brug, die op grote bogen was gebouwd. Een van die bogen kun je nog bewonderen bij de Klaagmuur, die eigenlijk een steunmuur was van het tempelcomplex. Maar die ene boog steekt nu slechts 22 meter over het plein uit .Vroeger 75 meter! Over tientallen van dergelijke bogen heen  had Herodes een weg laten aanleggen, die 75 meter boven het  Tyropoeon dal lag. De weg die genoemde kloof  via deze bogen overspande over een afstand van 108 meter was niet minder dan 15 meter breed. Het was de gemakkelijkste en kortste weg van het tempelcomplex op de berg Moria naar de berg Sion waar het paleis van Herodes en het hogepriesterlijk paleis lagen. Voordat Herodes deze tempel bouwde kon je ook wel vanaf de Moria berg de Sionsheuvel bereiken, maar dan moest je eerst behoorlijk dalen en klimmen via de trappenstraten waarvan men er jaren geleden een heeft blootgelegd.

Jezus ook over deze weg.
Jezus zal zelf ook wel over deze schitterende boogbrug gelopen hebben als Hij het tempelcomplex aan de westkant verliet. Lopend over deze brug moet je een schitterend uitzicht gehad hebben op het tempelcomplex met zijn majestueuze tempelportalen of zuilenhallen. Ze straalden de Grieks-Romeinse cultuur uit. De zuilenhallen bevonden zich langs de gehele binnenzijde van de muur en grensden aan de buitenste omheining van de voorhof der heidenen. Ze hadden een dubbele rij  Korinthische zuilen . Alle monoliet, uit  één blok steen gehouwen en ieder zuil was 12 meter hoog!!Herodes de Grote was ook een liefhebben van deze cultuur. Tijdens het Loofhuttenfeest heeft Jezus in de zogenoemde zuilenhallen van Salomo de samen gestroomde menigte nog toegesproken. Het blijkt  deze brug te zijn geweest waarover Jezus door de tempelpolitie voor het oog van heel Jeruzalem  geleid werd. Achtereenvolgens van en naar het  paleis van de hogepriester, dat van Herodes, het Sanhedrin en de rechterstoel van Pilatus.