Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht. (Deuteronomium 30: 19)
< Terug

Deel 08 - de baby - the baby

Deel 08Ik probeerde te gaan zitten om te kijken wat ze deden, maar ze duwden me terug en hielde hun hand op me zodat ik moest blijven liggen. Er werd een kussen op me gelegd om mijn zicht te belemmeren. Ik zag haar een afvalbak pakken, maar kon het niet goed zien. Maar een andere verpleegster die anders stond opgesteld nam de bak over en liep ermee weg. Mijn moeder schrok en zei: Het was een tweeling. En een verpleegster fluisterde: Het was een tweeling. Toen nam ze de zak, knoopte hem dicht en liep ermee naar buiten. Vanuit mijn ooghoeken zag ik hoe ze met de tweeling in de afvalzak wegliep.

Een 22-delige Amerikaanse serie over de waarheid van abortus, gebaseerd op miljoenen ware gebeurtenissen. Verschillende vrouwen vertellen over hun ervaringen over de abortus(sen) die zij ondergingen. Ontstellend zijn de onthullingen over leugens, achtergehouden voorlichting, de pijn, de wanhoop, misleiding en psychische klachten. U houdt het niet voor mogelijk dat dit nu nog steeds kan gebeuren in de gehele wereld. Een complete Genocide.

Met deze serie willen wij de feiten over abortus in het licht zetten, zodat mensen voldoende informatie krijgen om een hoogst belangrijke beslissing te kunnen nemen.

An appalling 22-part American series telling the truth about abortion, based on million true stories. Several women are sharing their experiences about the abortion(s) they've had. Appalling are the revelations about the lies,  lack of information, pain, despair, misleading and mental problems they suffer. With this series we want to tell the facts about abortion, so that people will get enough information about this most important issue. It is shocking that abortion still happens all over the world. It is a complete Genocide. 

Heeft u hulp nodig:                                                      Meer informatie: