Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht. (Deuteronomium 30: 19)
< Terug

Deel 12 - de consequenties - the consequences

Deel 12Toen ik deze abortus had was mijn zoon 6 maanden oud. Ik weet nog dat ik terugkwam uit de abortuskliniek. Mijn zoontje huilde. Ik had zo'n pijn dat ik hem niet kon vasthouden. Die dag voelde ik hoe er iets veranderde in mijn relatie met hem. Ik kon hem niet meer troosten en liefhebben als 'n normale moeder. De spijt en verdriet dat ik mijn baby nooit kan vasthouden raak ik nooit meer kwijt.

Een 22-delige Amerikaanse serie over de waarheid van abortus, gebaseerd op miljoenen ware gebeurtenissen. Verschillende vrouwen vertellen over hun ervaringen over de abortus(sen) die zij ondergingen. Ontstellend zijn de onthullingen over leugens, achtergehouden voorlichting, de pijn, de wanhoop, misleiding en psychische klachten. U houdt het niet voor mogelijk dat dit nu nog steeds kan gebeuren in de gehele wereld. Een complete Genocide.

Met deze serie willen wij de feiten over abortus in het licht zetten, zodat mensen voldoende informatie krijgen om een hoogst belangrijke beslissing te kunnen nemen.

An appalling 22-part American series telling the truth about abortion, based on million true stories. Several women are sharing their experiences about the abortion(s) they've had. Appalling are the revelations about the lies,  lack of information, pain, despair, misleading and mental problems they suffer. With this series we want to tell the facts about abortion, so that people will get enough information about this most important issue. It is shocking that abortion still happens all over the world. It is a complete Genocide. 

Heeft u hulp nodig:                                                      Meer informatie: