Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht. (Deuteronomium 30: 19)
< Terug

Deel 22 - Als goede mannen niets doen - When good men do nothing

Deel 22Wat verzwegen wordt door overheden en media is dat in de gehele wereld organisaties zijn die opkomen voor de rechten van de baby in de moederschoot. Het lijkt wel of elke natie andere normen hebben  over het vaststellen wanneer het leven begint.  Wannneer men vaststelt dat een baby in de moederschoot 24 weken is, kan men toch niet met alle zekerheid vaststellen dat het inderdaad ook exact 24 weken is of 24 weken + 3 dagen enz.. De Bijbel zegt dat bij de conceptie het leven begint. De Bijbel zegt dat God de mens geweven heeft in de moederschoot. De wetenschap laat zien dat de DNA streng van de man en de vrouw zich om elkaar heen weven. Hoe kan men dan nog ontkennen dat het leven begint bij de conceptie. 

Een 22-delige Amerikaanse serie over de waarheid van abortus, gebaseerd op miljoenen ware gebeurtenissen. Verschillende vrouwen vertellen over hun ervaringen over de abortus(sen) die zij ondergingen. Ontstellend zijn de onthullingen over leugens, achtergehouden voorlichting, de pijn, de wanhoop, misleiding en psychische klachten. U houdt het niet voor mogelijk dat dit nu nog steeds kan gebeuren in de gehele wereld. Een complete Genocide.

Met deze serie willen wij de feiten over abortus in het licht zetten, zodat mensen voldoende informatie krijgen om een hoogst belangrijke beslissing te kunnen nemen.

An appalling 22-part American series telling the truth about abortion, based on million true stories. Several women are sharing their experiences about the abortion(s) they've had. Appalling are the revelations about the lies,  lack of information, pain, despair, misleading and mental problems they suffer. With this series we want to tell the facts about abortion, so that people will get enough information about this most important issue. It is shocking that abortion still happens all over the world. It is a complete Genocide. 

Heeft u hulp nodig:                                                      Meer informatie: